Jak instalować listwy dekoracyjne

Z jednej strony mamy ogromny wybór dostępnych listw styropianowych nadających się do upiększenia i nadania określonego charakteru niemal dowolnemu budynkowi, a z drugiej strony występują pojawiające się dość często trudności podczas ich montażu. Oczywiście po pierwsze zanim do czegokolwiek się zabierzemy należy zapoznać się z dostarczoną w każdym przypadku przez producenta instrukcją instalacji, i to nie ważne czy mamy do czynienia z instalacją listw sufitowych czy akurat na przykład gzymsów. Bez zapoznania się z instrukcją obsługi nie można mówić o żadnym dalszym działaniu. Jeśli instrukcja tego nie odradza to przy powstaniu dużych luk które prowadzą do konieczności łączenia wielu warstw elastycznych listw (np. listwy styropianowe) zaleca się wstępne połączenie listew przed samym umieszczeniem ich na ścianie budynku, gdyż działanie polegające na wcześniejszym umieszczeniu listew na ścianie powoduje niedokładne ich dopasowanie do siebie. Należy także pamiętać o doborze specjalnie do tego celu przeznaczonego kleju.